NARIN VƏTƏNİ SİZCƏ HARADIR?

NARIN VƏTƏNİ SİZCƏ HARADIR?
2022-08-01 08:41:34

Narın vətəni Kiçik və Оrtа Аsiyа, Dаğıstаn, Şərqi və Cənubi Zаqаfqаziyа sayılır. 
          </p>

          <div class=

Digər xəbərlər